Tiskové technologie

Sítotisk

Nejčastější a nejpoužívanější technologie značení textilu. Velice jednoduchý princip tisku umožňuje mnoho variant provedení výsledného motivu. Možnost definice tiskové barvy díky volnému mísení tiskových barev. Vzhledem k nutnosti zhotovení tiskové šablony (síta) pro každou barvu je tato technologie vhodná pro větší serie potiskovaného textilu (minimálně 10 ks)

Termotransferová folie

Speciální folie určená pro zpracování na řezacím plotteru. Výsledný motiv je přenesen (transferován) za vysokého tlaku a teploty do textilie. Působením tlaku a teploty dojde k aktivaci speciálního lepidla, které folii spojí s podkladem. Výhodou je možnost kusové výroby, použití fluorescentních barev. Nevýhodou je omezení barevnosti, která je dána barvou dodávaných fólií a aplikovatelnost pouze na bavlněné materiály (vzhledem k vysoké teplotě při transferu). Vzhledem k novým technologiím již folie na tričku nepůsobí jako „štít“, je příjemnější než povodní folie.

Digitální tisk

Digitální tisk je nejnovější způsob potisku textilu. Přímý tisk na oděv je postup, během kterého je oděv potištěn přímo z počítače za použití vyspělé tiskařské technologie. Zatímco barvy a hardware jsou odlišné od těch ve Vaší stolní tiskárně, použitá grafika a způsob tisku jsou prakticky stejné jako na Vašem PC. Je možné tisknou fotografie srovnatelné s originálem v počítači. Vzhledem k nutnosti zažehlení natištěného potisku do textilu pod teplotou 186 ­stupňů tiskneme hlavně na 100% bavlnu. Tuto technologii je vhodný pro kusový potisk.

Doba, kdy jste museli přizpůsobovat vaše vlastní práce a grafiku malé paletě barev u sítotisku, je nenávratně pryč.